Kategori: Makaleler

  • ANTALYA KALEİÇİ (Mübârizüddin Ertokuş)

    ANTALYA KALEİÇİ (Mübârizüddin Ertokuş)

    yazar:

    kategori:

    Mübârizüddin Ertokuş bin Abdillah, Gulamân-ı Saray’da yetişen Anadolu Selçuklu Devleti’nin yüksek idâri makamlarında görev yapan önemli mühtedî devlet adamlarındandır.I. Gıyâseddin Keyhüsrev 1207 yılında Antalya’yı fethedince, Ertokuş’u şehrin subaşılığına/valiliğine atamış ve Ertokuş Antalya’nın ilk Selçuklu vâlisi olmuştur.  Ertokuş, I. Gıyâseddin’in saltanatı boyunca Antalya valiliği görevini sürdürmüş, birkaç yıl (1212-1215) Kıbrıslılar’a geçen şehrin hâkimiyeti, I. İzzeddin Keykâvus’un…