ANTALYA KALEİÇİ (Mübârizüddin Ertokuş)

Mübârizüddin Ertokuş bin Abdillah, Gulamân-ı Saray’da yetişen Anadolu Selçuklu Devleti’nin yüksek idâri makamlarında görev yapan önemli mühtedî devlet adamlarındandır.I. Gıyâseddin Keyhüsrev 1207 yılında Antalya’yı fethedince, Ertokuş’u şehrin subaşılığına/valiliğine atamış ve…
View Post